Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
Sala Kolumnowa